De Internationale

 

De internationale

 

Ontwaakt! verworpenen der Aarde 
Ontwaakt! verdoemd in hongersfeer
Reed'lijk willen stroomt over d' Aarde
en die stroom rijst al meer en meer

Sterft, gij oude vormen en gedachten
Slaaf geborenen, ontwaakt! ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
begeerte heeft ons aangeraakt

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en d' Internationale
zal morgen heersen op Aard

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en d' Internationale
zal morgen heersen op Aard