Hoe geldig stemmen ?

Geldig stemmen kan op 2 manieren :

 Via een lijststem. De kiezer stemt voor de lijst en gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten.

 Via een naam- of voorkeurstem. De kiezer stemt voor een lijst, maar wijst de kandidaten aan die zijn voorkeur wegdragen. De kiezer mag per lijst zoveel naamstemmen uitbrengen als er mandaten te verdelen zijn. Dit wil betekenen dat bij Tenneco op de lijst van het CPBW 7 namen mogen aangeduid worden en op de OR 8 namen.

Wanneer een kiezer meer naamstemmen uitbrengt dan er mandaten te begeven zijn, moet het stembiljet niet als ongeldig beschouwd worden, maar als een lijststem.

Stemmen uitbrengen op meerdere lijsten ("panacheren" of "bontstemmen") is verboden.

OPGELET! Een lijststem én een naamstem voor één of verscheidene kandidaten van eenzelfde lijst worden als een lijststem beschouwd.