ABVV Tenneco "DOOR EN DOOR ROOD"

Belastingaangiftes 2020 inkomsten 2019

 Kameraden

De belastingaangiftes voor het jaar 2020 (inkomsten 2019) komen er weer aan. Zoals jullie gemerkt hebben zal dit jaar alles wat anders verlopen voor het invullen van de aangiftes. We zullen géén zitdagen organiseren in de grote kantine, aangezien dit niet verantwoord is met de huidige corona toestanden. Samen met Guido Bogaerts, zullen wij zovéél mogelijk aangiftes van thuis uit invullen. Dit betekend dat iedereen met een tokenkaart, zijn belastingaangiftes mag binnen brengen op het syndicaal bureau of de rode brievenbus over het syndicaal bureau. Aangezien ik zelf ook niet elke week kan komen werken, zal ik 1 keer per week de aangiftes komen uithalen en de hieropvolgende week, terug brengen. Mag ik vragen, dat mensen die over géén token kaart beschikken en de aangifte invullen via ID-kaart, een afspraak persoonlijk maken met Stijnen Didier, en zo toch een afspraak kunnen regelen om deze op de bureau of in een apparte zaal (met de nodige maatregelen) in te vullen. Ook is het mogelijk om van thuis uit de aangifte in te vullen via de IT’S-ME app. Hier dienen jullie enkel toegang te geven, wanneer ik aanmeld op de website van myminfin. Alsook dit zal op afspraak gebeuren. Gelieve voor de aangiftes, op afspraak, mij te contacteren op het telefoonnummer 011/70-32-48 (Didier) of 011/70-34-52 (ABVV) Als laatste wens ik iedereen nog een goede gezondheid, en dat men gespaard kan blijven van het virus. Met vriendelijke groeten Het abvv belastingsteam

Update : Onze zitdag van 1/4 wordt geannuleerd !!!

Vanaf Maandag 22/3/2020 verstuurd het bedrijf jullie een enveloppe met een begeleidende brief en het formulier C3.2 werknemer - Corona. 

Werknemers die de afgelopen maanden reeds werkloos zijn geweest moeten hier niks mee doen en moeten verder ook niks ondernemen.

Collega's die nog niet gestempeld hebben de afgelopen maanden en nu werkloos worden, moeten dit formulier invullen en bezorgen aan jou uitbestalings instelling (vakbond of hulpkas).

De dopkaart komt zo te vervallen en er moet niet meer gekleurs of iets anders worden, deze dopkaart moet ook niet meer binnen gebracht worden. Deze maatregel is van kracht tot 30/6/2020.

Zorg goed voor jezelf en jullie naasten en blij gezond !!!

#samenkunnenwedit #samentegenCorona #blijfgezond

Kameraden,
Op 1/4/2020 organiseren we een zitdag voor onze ABVV leden van Tenneco op ons bureel te tenneco. Vanaf 10 h zijn we ter beschikking voor jullie om jullie werkloosheids papieren in orde te brengen.

Zorg goed voor jezelf en jullie naasten

STA MEE OP!

Zo heet onze campagne voor SV2020. Hier presenteren we je al een voorproefje van de algemene affiche.

Dicht bij de mensen, op bedrijfs- en politiek niveau

ABVV-Metaal strijdt onvermoeibaar voor een beter werk en een beter leven. Op de werkvloer zijn we het aanspreekpunt voor individuele problemen en collectieve behoeften. We zijn de schakel tussen werknemer en werkgever. We zijn bruggenbouwers, en gaan voor dialoog als het kan en voor actie als het moet. Op politiek niveau ijveren we voor meer rechtvaardigheid en een warme maatschappij die zorgt voor iedereen. ABVV-Metaal staat op voor jou.

Sociale verkiezingen: sta mee op voor ABVV-Metaal

Om ons werk voort te zetten, hebben we jouw hulp broodnodig, als kandidaat en als kiezer. Want tussen 11 en 24 mei 2020 vinden voor de achttiende keer sociale verkiezingen plaats. Vind jij, net zoals wij, dat het nog veel beter kan? Sta dan mee op en kies voor het belang van alle (werk)mensen.

Wegens het ganse ABVV Dr1v team onze beste wensen, ook in 2020 staan wij steeds paraat voor jullie !!!
De aftrap naar de sociale verkiezingen van 2020 is gegeven !!!

Werkzekerheid tot 2020 !!!

Bij Tenneco in Sint-Truiden is na bijna een maand van werkonderbrekingen iedereen weer aan het werk. Maandag maakte de directie bekend dat er wereldwijd herschikkingen komen waardoor de werkzekerheid in Sint-Truiden nog drie jaar gegarandeerd kan worden. De nieuwe S-lijn gaat niet naar Sint-Truiden maar naar Polen gaan. Een aantal andere componenten worden op hun beurt opnieuw naar Sint-Truiden gebracht, o.a. een afdeling om stukken uit poedermetaal te maken komt terug uit India evenals onderdelen die vandaag in China geproduceerd worden. Het banenverlies van vijftig jobs dat eerst werd aangekondigd, is hiermee afgewend. “Maar indien men niet snel genoeg de herstructurering kan afronden, en de werken die in het verleden werden uitbesteed in India en China terug binnenhaalt, is het niet uitgesloten dat er toch nog afvloeiingen komen”, waarschuwt Rohnny Champagne ABVV Metaal.

Onrust bij Tenneco !!!

De problemen bij Tenneco slepen al langer aan. In mei  informeerde de directie van de vestiging in Sint-Truiden  de vakbonden tijdens een bijzondere ondernemingsraad over de plannen met de afdeling engineering. Daar zouden wereldwijd zo’n 70 mensen te veel zijn, waarvan een vijftigtal in Europa, onder meer in Sint-Truiden.  De vakbonden zijn inmiddels bezorgd over de toekomst van de Truiense vestiging, die kampt met dalende volumes. Zoals bekend gaat de auto-industrie wereldwijd door een dal. Ook werd er meegedeeld dat nieuwe beloofde S-lijn niet naar Sint-Truiden komt maar naar polen vehuisd!

Zitdagen belastingaangiften 2019 inkomsten 2018

 

 Juni:

Donderdag 13 Juni 2019: 12H30 – 15H30

Donderdag 20 Juni 2019: 12H30 – 15H30

Maandag 24 Juni 2019: 11H30 – 14H00 (enkel Didier)

Woensdag 26 Juni 2019: 12H00 – 15H30  

 

 

Juli:

Dinsdag 2 Juli 2019: 12H30 – 15H30

Donderdag 4 Juli 2019: 12H30 – 15H30  

Maandag 8 Juli 2019: 12H30 – 15H30  

Woensdag 10 Juli 2019: 12H30 – 15H30

 

!Vergeet jullie token of ID-Card niet mee te brengen! Indien veel aangiftes kunnen hier enkele datums bijkomen.

Met vriendelijke groeten

ABVV Metaal Tenneco Team

Belastingen 2019, inkomsten "2018"

 

 

Beste Collega’s

 

De belasting aangifte 2019 inkomsten 2018 staan voor de deur. Het belastingteam van ABVV Tenneco staat weer klaar om jullie belastingaangifte in te vullen.

Vorig jaar heeft het belastingteam 295 dossiers ingevuld. Wij geven u de garantie dat uw belastingaangifte degelijk en zonder fouten wordt ingevuld en berekend.

Vanaf “week 24” beginnen we aan onze eerste zitdagen achteraan in de kantine. De komende data worden binnenkort bekend gemaakt.

Gelieve de nodige documenten binnen te brengen om je belastingen degelijk in te vullen. We werken vooral met Tax-on-web, dus gelieve uw tokenkaart met gebruikersnaam en wachtwoord of paspoort en pincode mee te geven. Ook kunnen we nu online aanmelden met de “IT’S ME” app.
Vergeet ook je e-mail adres niet op te schrijven of te melden!!! Sinds dit jaar moet deze ingevuld worden omdat men van de papieren aangifte afgaat.

Onze experts zijn zoals alle andere jaren Guido Bogaerts en Didier Stijnen. Dit geeft jullie de garantie dat alle belastingen zorgvuldig en correct zullen verwerkt worden zoals de vorige jaren.

Op ons kan je altijd rekenen!!

 

ABVV Tenneco Belastingteam

Ontwerp van sectoraal akkoord
2019 – 2020 // Metaalbouw
(PC 111.01-02)
www.abvvmetaal.be
LOONVORMING 1/07/19:
• verhoging van de lonen met 1,1 %, of gelijkwaardige invulling via ondernemingsenveloppe
• verhoging van de sectorale minimumlonen met reële index en de marge van 1,1 %
• het nationaal minimumloon wordt in stappen verhoogd tot een minimumuurloon van € 14
MOBILITEIT:
• een nieuwe sectorale regeling voor tussenkomsten in het woon-werk verkeer
• tenzij gunstigere regelingen op ondernemingsvlak:
• openbaar vervoer: verhoging van 6 4% naar 70 % van de tussenkomst
• eigen vervoer: € 0,06 per afgelegde km woon/werk
• fietsvergoeding: € 0,15 per afgelegde km woon/werk
FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID:
• verhoging van bedragen:
• 1/7/2019:
• volledige WL: € 11,55 naar € 12,07 (= + 4,5 %)
• halve WL: € 5,77 naar € 6,03 (= + 4, 5%)
• 1/7/2019: ziekte: € 89,25 wordt € 93,27 (= + 4,5 %)
• bij overschrijding spilindex: volled. werkloosheid, SWT en oudere werklozen: +2 %
• nieuwe vergoeding inzake kinderopvang vanaf 1/1/2020 tot 31/12/2022
• € 15/maand (max € 180/j), voor officiële kinderopvang, met attest
• voor kinderen onder de 3 jaar
OPLEIDING:
• collectief recht op vorming: gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020
• individueel recht op vorming: uitbreiding van 8 naar 16 uren
STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG
• maximale verlenging van alle bestaande regimes (tot 30/6/2021)
• zware beroepen 33 j. loopbaan
• zware beroepen 35 j. loopbaan
• lange loopbaan 40 j.
• vrijstelling aangep. beschikbaarheid op vraag WN vanaf 62 j. of beroepsverleden 42 j.
TIJDSKREDIET
• maximale verlenging van de bestaande regimes: voltijds en halftijds tijdskrediet met motief:
verlenging waar mogelijk tot 51 maanden of 36 maanden (opleiding)
• verlenging Vlaamse premies
LANDINGSBANEN
• maximale verlenging van alle bestaande regimes (tot 31/12/2020)
• verlenging landingsbanen zonder uitkeringen vanaf 50 j. na 28 j. loopbaan
• verlenging landingsbaan lange loopbaan of zware beroepen vanaf 55j. in een 4/5de regeling en
vanaf 57 j. voor de halftijdse regeling (NAR CAO 137)
• aandacht voor organisatieproblemen op ondernemingsvlak
SECTORALE NON-DISCRIMINATIEVERKLARING
• opmaak van een sectorale verklaring dat discriminatie, in welke vorm dan ook, niet toelaatbaar is
V.U.: Georges De Batselier, Jacob Jordaensstraat 17, 1000 Brussel

Nieuwe naam voor Tenneco is bekend, er is gekozen voor Dr1v !!!

Wegens het ganse ABVV Team Tenneco onze allerbeste wensen !!!

Actiedag 2/10/18 in hasselt

Met de ‘zomerdeal’ is ellenlange lijst van antisociale regeringsmaatregelen niet meer te overzien. De zomerdeal of arbeidsdeal is in de praktijk dan ook het zoveelste compromis tussen de regeringspartijen met voor elk van hen wat wils. Een zoveelste keer ook dat beslissingen meerderheid tegen minderheid worden opgedrongen. Het is duidelijk dat deze regeringsleiders geen respect opbrengen voor de mechanismen van het sociaal overleg.

ABVV-Metaal komt ter gelegenheid van deze actiedag met een alleszeggend pamflet, download het hier. Een Franstalig pamflet nodig? Klik dan hier

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil op 2 oktober dan ook niet mis te verstaan signaal geven: stop met de afbraak van onze sociale welvaart en voer een koerswijziging in. Daarom worden er in de gewesten gemeenschappelijke acties gehouden.

Volgende data's voor de belastingen in te vullen : Donderdag 28/6 en Vrijdag 29/6, telkens van 13h tot 16h achteraan in de grote kantine.

Belastingen 2018, inkomsten 2017

De belasting aangifte 2018 inkomsten 2017 staan voor de deur. Het belastingteam van ABVV Tenneco staat weer klaar om jullie belastingaangifte in te vullen.

Vorig jaar heeft het belastingteam 280 dossiers ingevuld. Wij geven u de garantie dat uw belastingaangifte degelijk en zonder fouten wordt ingevuld en berekend.

Vanaf volgende week “dinsdag 22/05/2018” beginnen we aan onze eerste zitdag achteraan in de kantine. De komende data worden binnenkort bekend gemaakt.

Gelieve de nodige documenten binnen te brengen om je belastingen degelijk in te vullen. We werken vooral met Tax-on-web, dus gelieve uw tokenkaart met gebruikersnaam en wachtwoord of paspoort en pincode mee te geven.
Vergeet ook je e-mail adres niet op te schrijven of te melden!!! Sinds dit jaar moet deze ingevuld worden omdat men van de papieren aangifte afgaat.

Onze expert is zoals alle andere jaren Guido Bogaerts. Dit geeft jullie de garantie dat alle belastingen zorgvuldig en correct zullen verwerkt worden zoals de vorige jaren.

Iedereen naar Brussel voor een waardig pensioen op #16mei !!!

ACV, ABVV en ACLVB organiseren op 16 mei een manifestatie voor betere pensioenen in Brussel.

Met de verdeling van een miljoen pensioenkranten hebben de vakbonden de voorbije weken ingezet op het op grote schaal informeren en sensibiliseren voor betere pensioenen. De pensioen-manifestatie in mei gaat verder op dit elan.

 • Samenkomst aan de Albert II-laan (Noordstation) vanaf 10.00 u, vertrek van de manifestatie om 11.00 u.
 • We moedigen de betogers aan om met de trein te komen. We hebben aan de NMBS gevraagd om een evenemententarief te krijgen en om extra treinen in te lassen.
 • Het parcours van de manifestatie: https://drive.google.com/open?id=1WDhml9ZZocFpbQl79JKMoVlyDRg&usp=sharing
Zoals jullie weten is 1 Mei ONZE feestdag, feest van de Arbeid. Deze dag staat traditioneel in het teken van internationale verbondenheid en grensoverschrijdende solidariteit. Vandaag echter, meer dan ooit te voren, in het teken van onze rechtvaardige alternatieven: want #samenkanhetanders. Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw moeten vaststellen waar een asociaal, onrechtvaardig en oneerlijk beleid toe leidt. Het huidige politieke klimaat vraagt sterke vakbonden. Het ABVV is, samen met zijn socialistische partners, het antwoord. Rechtvaardige fiscaliteit, waardige pensioenen en een sterke koopkracht zijn oa. de formule. 1 mei 2018 is meer dan ooit een actiedag. Maar het blijft even goed een feestdag onder kameraden. Dit Jaar gaat het door in Sint-Truiden (Zie flyer), wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op het plein aan het Cultureel centrum. De activiteiten starten vanaf 10h. Tot dan ???
Namens alle A.B.V.V. Tenneco militanten onze beste wensen voor 2018 en dat al jullie dromen mogen uitkomen !!!

Tenneco gaat in zee met Randstad.

Vanaf 1/1/2018 gaat Tenneco enkel nog samenwerken met Randstad interim. 

Randstad wordt dus de nieuwe inhouse partner van Tenneco.

Dit betekend voor de uitzendkrachten dat ze in de toekomst hun contracten gaan krijgen via Randstad interim.

Vrijdag 29/09/17 zullen er infosessies plaatsvinden binnen Tenneco.

Cafetariaplan : 12 September heeft de directie samengezeten met 3 eventuele leveranciers, alles wordt nu gebundeld en de voorstellen worden besproken en intern verder uitgewerkt. Er zal één plan gemaakt worden voor arbeiders en bedienden; Dit zal allemaal gebeuren in een tijdspanne van 3 tot 9 maanden. Wordt vervolgd .....

Er is een ontwerpakkoord in PC111 (metaal en machinebouw)

 

24 April bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord over een ontwerp-cao in het PC 111.1&2. ABVV-Metaal ging voor een volledige invulling van de loonmarge (1,1 %). Dat gebeurt ook met ingang van 1 juli 2017 bovenop de normale indexverhogingen.

 

De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 %. Op het vlak van de ondernemingen kan de 1,1 % vrij ingevuld worden mits er een cao wordt afgesloten voor 30 juni 2017 (tenzij er een akkoord is met uitstel tot 30 september 2017). Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017. Er is ook een verbetering van de eindejaarspremie met 1,1 % voorzien in ondernemingen waar nog geen recht bestaat op een volledige 13e maand. 

Het aanvullend pensioen  wordt verhoogd  met 0,1 % waardoor het verschil met bedienden op sectoraal niveau wordt weggewerkt. 

Wat vorming en opleiding betreft, heeft elke werknemer vanaf 1 januari 2018 recht op een opleidingskrediet gelijk aan 8 uren (=1 dag) per jaar per werknemer (met een maximum van 5 dagen op 5 jaar). Bij elke aanvraag tot financiële tussenkomst moet er een attest zijn dat het opleidingsplan het resultaat is van een bespreking in de ondernemingsraad, bij ontstentenis van een syndicale delegatie. De gesprekken omtrent de transformatie van INOM als opleidingsfonds naar een  loopbaanfonds worden verder gezet in de komende cao-periode.

De vergoedingen Fonds voor Bestaanszekerheid zullen verhoogd worden met de index en de 1,1 %. 

Maximale verlenging van regelingen SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief is verworven. 

Na consultatie in de federaties zal de Syndicale Raad van ABVV-Metaal zich op 12 mei uitspreken over het ontwerpakkoord. Bij akkoord van alle partijen kan de cao getekend worden op het paritair comité van 15 mei 2017.

 

 

2 jaar regering-Michel: actiedag

De regering-Michel zit nu twee jaar in het zadel. Het is een asociale regering die voluit de neoliberale kaart trekt, volgzaam luistert naar de wensen van het patronaat en tegelijk keihard bespaart op kap van werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden en mensen met een uitkering. Terwijl grote vermogens en bedrijven cadeaus ontvangen krijgen werknemers hogere facturen, minder sociale bescherming, en moeten ze langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering-Bourgeois. Het moet anders en beter.
 

Alternatieven 

Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Want er zijn wélalternatieven voor deze eindeloze broeksriempolitiek op kap van de gezinnen en werknemers.

 • Meer koopkracht dankzij de vrijheid van loononderhandelingen. Werknemers moeten hun deel van de taart krijgen.
   
 • Meer fiscale rechtvaardigheid. Alle inkomens samen nemen en eerlijk belasten. Een grotere bijdrage van
  inkomsten uit kapitaal en fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht.
   
 • De federale sociale zekerheid versterken. Investeren in mensen in plaats van erop te besparen.
   
 • Kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van.
   

 

Dat maken we een week na onze massabetoging van 29 september duidelijk met een actiedag op vrijdag 7 oktober. In bepaalde sectoren en bedrijven wordt actie gevoerd onder verschillende vormen. en op openbare plaatsen voeren we actie.  

 

Speerpunten van de acties

 • Plan-Peeters 
  Wordt het plan-Peeters uitgevoerd, dan kunnen werkgevers van alle werknemers eisen dat ze meer uren presteren, in periodes die ze niet zelf kunnen kiezen. 
  Die verlenging van de arbeidsduur en buitensporige flexibiliteit is helemaal voorbijgestreefd. De toekomst ligt net in collectieve arbeidsduurvermindering! Met meer mensen minder werken om beter te kunnen leven.
 • Wet van 96 
  Nog meer dan vandaag zullen loononderhandelingen in een wettelijk keurslijf gestopt worden. Vrije loononderhandelingen? Vergeet het maar! Zelfs in sectoren die het goed doen, zal dit niet meer mogelijk zijn.
   
 • Pensioenen
  • Werknemers zullen niet alleen flexibeler maar ook langer moeten werken, met slechtere arbeidsvoorwaarden en voor een lager pensioen.
  • De compensaties voor wie zwaar werk deed tijdens zijn loopbaan zullen zeer mager uitvallen, want de regering wil hier geen centen voor vrijmaken.
  • De minister van Pensioenen wil dat we onze eventuele loonsverhogingen ruilen voor een pensioen beheerd door privé-instellingen.
  • De gelijkgestelde periodes (periodes waarin je niet werkt, bijv. door ziekte, maar die tot nu toe wel meetellen voor je pensioen) staan op de helling. Laten we begaan, dan zal het pensioenbedrag ook fel verminderen!
 • Een gat van 4,2 miljard in de begroting
  De regering wil opnieuw het geld afnemen van de werknemers, de gepensioneerden, de werkzoekenden, de zieken en de openbare diensten. Dit kan niet!
  Handen af van de index, van onze sociale zekerheid en van onze openbare diensten! Geen sprake van een nieuwe btw-verhoging!
    

Met de acties van 7 oktober zet het gemeenschappelijk vakbondsfront druk op de werkgevers die liever politiek lobbyen dan sociaal overleg te voeren. Werkgevers moeten met ons vakbonden onderhandelen en moeten van de regering eisen dat zij die onderhandelingen ook respecteert.

Wat betekent de wet-Peeters voor jou?

Wet-Peeters in ’t kort :

Je arbeidsduur wordt verlengd. 

 • je zal langere werkweken moeten presteren en meer overuren kloppen
 • dat kan gaan tot werkweken van 42 of zelfs 47,5 uren
 • je zal gepresteerde overuren minder kunnen recupereren via inhaalrust
 • dat kan in bepaalde gevallen oplopen tot 10 overuren per week
 • de extra prestaties die je als deeltijdse werknemer presteert, komen minder in aanmerking voor overloon
 • je krijgt als deeltijdse met een wisselend uurrooster dit uurrooster maar pas 1 dag op voorhand
 • je werkgever kan je verplichten om te werken tot 22u. Werken tussen 20u en 22u is geen nachtarbeid meer.
 • telkens op vraag van de werkgever
 • vakbonden worden buiten spel gezet = geen inspraak, geen controle
Op ons kan je rekenen altijd !!! Ook na 13 Mei zijn wij er voor jullie

Ondernemingsraad

1 Ruysen Danny

2 Gurny joseph "jos"

3 Cortenray Kelly

4 El Herbouti Abdelhaddi

       "Eddy"

5 Christiaens Christa

6 Smeers Frank

7 Wintmolders Rudi

8 Hombroeks Nathalie

9 Bex Veerle

10 Vandepoel Sven "Pipke"

11 Pijpops David

12 Willems Erwin

13 Christiaens Kurt

14 Swijsen Robby

15 Claes Martine

16 Claes Ann

Jongeren ondernemingsraad

1 Vandebosch Niels

2 Debusscher Stephen

 

Comité voor preventie en bescherming op het werk

1 Claes Ann

2 Swijsen Robby

3 Masi Frederic

4 Machiels Ronald

5 Boesmans Cindy

6 Grauwels Jozef

7 Meubis Wesley

8 Vanrutten Nathalie

9 Vansimpsen Patrick

10 Desteg Johan

11 Coninckx Danny "Muiske"

12 Cortenray Kelly

13 Vinck Andy

14 Ruysen Danny

 

Jongeren comité voor preventie en bescherming op het werk

1 Stijnen Didier

2 Vermote Dylan

 

 

De loting is gebeurd, ABVV heeft nr 2 bij de komende verkiezingen, de sociale verkiezing zal doorgaan bij Tenneco op 13 Mei 2016.


Wij Hopen opnieuw het vertrouwen van jullie te krijgen zodat jullie een Syndicale werking krijgen die jullie verdienen !!!

De loting is gebeurd, ABVV heeft nr 2 bij de komende verkiezingen, de sociale verkiezing zal doorgaan bij Tenneco op 13 Mei 2016.


Wij Hopen opnieuw het vertrouwen van jullie te krijgen zodat jullie een Syndicale werking krijgen die jullie verdienen !!!