ABVV Tenneco "DOOR EN DOOR ROOD"

Namens de ganse militantengroep wensen we jullie veel geluk en een goede gezondheid toe !!!

2 jaar regering-Michel: actiedag

De regering-Michel zit nu twee jaar in het zadel. Het is een asociale regering die voluit de neoliberale kaart trekt, volgzaam luistert naar de wensen van het patronaat en tegelijk keihard bespaart op kap van werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden en mensen met een uitkering. Terwijl grote vermogens en bedrijven cadeaus ontvangen krijgen werknemers hogere facturen, minder sociale bescherming, en moeten ze langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering-Bourgeois. Het moet anders en beter.
 

Alternatieven 

Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Want er zijn wélalternatieven voor deze eindeloze broeksriempolitiek op kap van de gezinnen en werknemers.

 • Meer koopkracht dankzij de vrijheid van loononderhandelingen. Werknemers moeten hun deel van de taart krijgen.
   
 • Meer fiscale rechtvaardigheid. Alle inkomens samen nemen en eerlijk belasten. Een grotere bijdrage van
  inkomsten uit kapitaal en fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht.
   
 • De federale sociale zekerheid versterken. Investeren in mensen in plaats van erop te besparen.
   
 • Kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van.
   

 

Dat maken we een week na onze massabetoging van 29 september duidelijk met een actiedag op vrijdag 7 oktober. In bepaalde sectoren en bedrijven wordt actie gevoerd onder verschillende vormen. en op openbare plaatsen voeren we actie.  

 

Speerpunten van de acties

 • Plan-Peeters 
  Wordt het plan-Peeters uitgevoerd, dan kunnen werkgevers van alle werknemers eisen dat ze meer uren presteren, in periodes die ze niet zelf kunnen kiezen. 
  Die verlenging van de arbeidsduur en buitensporige flexibiliteit is helemaal voorbijgestreefd. De toekomst ligt net in collectieve arbeidsduurvermindering! Met meer mensen minder werken om beter te kunnen leven.
 • Wet van 96 
  Nog meer dan vandaag zullen loononderhandelingen in een wettelijk keurslijf gestopt worden. Vrije loononderhandelingen? Vergeet het maar! Zelfs in sectoren die het goed doen, zal dit niet meer mogelijk zijn.
   
 • Pensioenen
  • Werknemers zullen niet alleen flexibeler maar ook langer moeten werken, met slechtere arbeidsvoorwaarden en voor een lager pensioen.
  • De compensaties voor wie zwaar werk deed tijdens zijn loopbaan zullen zeer mager uitvallen, want de regering wil hier geen centen voor vrijmaken.
  • De minister van Pensioenen wil dat we onze eventuele loonsverhogingen ruilen voor een pensioen beheerd door privé-instellingen.
  • De gelijkgestelde periodes (periodes waarin je niet werkt, bijv. door ziekte, maar die tot nu toe wel meetellen voor je pensioen) staan op de helling. Laten we begaan, dan zal het pensioenbedrag ook fel verminderen!
 • Een gat van 4,2 miljard in de begroting
  De regering wil opnieuw het geld afnemen van de werknemers, de gepensioneerden, de werkzoekenden, de zieken en de openbare diensten. Dit kan niet!
  Handen af van de index, van onze sociale zekerheid en van onze openbare diensten! Geen sprake van een nieuwe btw-verhoging!
    

Met de acties van 7 oktober zet het gemeenschappelijk vakbondsfront druk op de werkgevers die liever politiek lobbyen dan sociaal overleg te voeren. Werkgevers moeten met ons vakbonden onderhandelen en moeten van de regering eisen dat zij die onderhandelingen ook respecteert.

Wat betekent de wet-Peeters voor jou?

Wet-Peeters in ’t kort :

Je arbeidsduur wordt verlengd. 

 • je zal langere werkweken moeten presteren en meer overuren kloppen
 • dat kan gaan tot werkweken van 42 of zelfs 47,5 uren
 • je zal gepresteerde overuren minder kunnen recupereren via inhaalrust
 • dat kan in bepaalde gevallen oplopen tot 10 overuren per week
 • de extra prestaties die je als deeltijdse werknemer presteert, komen minder in aanmerking voor overloon
 • je krijgt als deeltijdse met een wisselend uurrooster dit uurrooster maar pas 1 dag op voorhand
 • je werkgever kan je verplichten om te werken tot 22u. Werken tussen 20u en 22u is geen nachtarbeid meer.
 • telkens op vraag van de werkgever
 • vakbonden worden buiten spel gezet = geen inspraak, geen controle
Op ons kan je rekenen altijd !!! Ook na 13 Mei zijn wij er voor jullie

Ondernemingsraad

1 Ruysen Danny

2 Gurny joseph "jos"

3 Cortenray Kelly

4 El Herbouti Abdelhaddi

       "Eddy"

5 Christiaens Christa

6 Smeers Frank

7 Wintmolders Rudi

8 Hombroeks Nathalie

9 Bex Veerle

10 Vandepoel Sven "Pipke"

11 Pijpops David

12 Willems Erwin

13 Christiaens Kurt

14 Swijsen Robby

15 Claes Martine

16 Claes Ann

Jongeren ondernemingsraad

1 Vandebosch Niels

2 Debusscher Stephen

 

Comité voor preventie en bescherming op het werk

1 Claes Ann

2 Swijsen Robby

3 Masi Frederic

4 Machiels Ronald

5 Boesmans Cindy

6 Grauwels Jozef

7 Meubis Wesley

8 Vanrutten Nathalie

9 Vansimpsen Patrick

10 Desteg Johan

11 Coninckx Danny "Muiske"

12 Cortenray Kelly

13 Vinck Andy

14 Ruysen Danny

 

Jongeren comité voor preventie en bescherming op het werk

1 Stijnen Didier

2 Vermote Dylan

 

 

De loting is gebeurd, ABVV heeft nr 2 bij de komende verkiezingen, de sociale verkiezing zal doorgaan bij Tenneco op 13 Mei 2016.


Wij Hopen opnieuw het vertrouwen van jullie te krijgen zodat jullie een Syndicale werking krijgen die jullie verdienen !!!

De loting is gebeurd, ABVV heeft nr 2 bij de komende verkiezingen, de sociale verkiezing zal doorgaan bij Tenneco op 13 Mei 2016.


Wij Hopen opnieuw het vertrouwen van jullie te krijgen zodat jullie een Syndicale werking krijgen die jullie verdienen !!!